ovečka ovečka

Červen - akce5.6. - celodenní výlet 

12.6. - Benátské zahradní slavnosti - rozloučení s předškoláky 

19.6. - Ukázka dravců na školní zahradě