ovečka ovečka

Seznamy dětíRozdělení dětí do tříd je vyvěšeno  u vstupu do Obláčkové třídy vedle ředitelny.