ovečka ovečka
 

Kroužky a aktivity v MŠ

TANEČNÍ KROUŽEK - vhodné pro děti od 3let, zajišťuje Taneční studio "Balanc" paní Schafferové.

Středa 15,00 – 15,45 hod.  Cena - 750,-Kč/pololetí 

ANGLIČTINA – úterý a čtvrtek, vhodné pro děti od 4let

Úterý a čtvrtek 

1.skupina - 14,00 - 14,25 hod., 2.skupina - 14,30 - 14,55 hod., 3.skupina - 15,00 - 15,25 hod .

vede Jazyková škola "JSFAN".

 

KERAMIKA - pondělí a středa, vhodné pro děti od 4let, max.počet na skupinu 10 dětí

pondělí – 1.skupina – od 13,00 – do 13,45 hod.

             2.skupina – od 14,00 – do 14,45hod.                  

středa –  1. skupina od 13,00 – do 13,45hod.

            2.skupina 14,00 - 14,45 hod.                                    

Vede pí.uč. Lucie, Petra, Alice  a p.ředitelka.  Sponzorský dar na materiál za pololetí- 950,- Kč.

 

FLÉTNIČKA- vhodné pro děti od 5let

pondělí, úterý nebo středa 12,30-13,15 hod.                                                                             

Cena lekce - 20,-Kč na materiál. Každé dítě si přinese vlastní zobcovou flétnu.Vede p.uč. Lenka                                                

 

VÝTVARNÝ KROUŽEK –  pro  předškoláky                                                              

Středa – od 13,30 do 14,30  hod. Vede pí. uč.Alena    

 

SPORTOVNÍ KROUŽEK - pro děti 4- 5 leté

Pondělí (sluníčková třída), středa (duhová třída) 15,00 -15,45 hod. Vede p.uč.Zuzana

 

ŠIKOVNÉ RUČIČKY - pro děti 3 - 4 leté  

Úterý,středa a čtvrtek  12,30 - 13,00 hod.Vede p.uč. Pavla

                                                                                  

Předplavecký kurz –úterý (lesíčková třída) a středa dopoledne (kytičková třída) 
Cena kurzu. 1270,-Kč. (1 lekce 100,Kč - MČ hradí 50,-Kč /mzda lektora /, 50,- Kč hradí rodiče /provoz bazénu/, doprava 520,- Kč hradí rodiče. Celkem 15 lekcí. 

 

LOGOPEDIE -běží dle stanoveného plánu

 

BIBLIOBUS - běží dle stanoveného plánu 

 

Rodičovská odpoledne pro děti a rodiče

Výtvarně zaměřená odpoledne, kde mohou rodiče s dětmi společně tvořit.

Sobotní rodičovká školka

Sobotní dopoledne vyhrazená pro společné tvoření dětí a rodičů.

Divadlo

1x měsíčně probíhá buď přímo ve školce, nebo děti navštěvují různá kulturní zařízení.

 

Výlety

celodenní - se konají většinou na závěr školního roku
polodenní - návštěvy zajímavých akcí...vždy dle aktuálních nabídek

Setkání po prázdninách v Benátkách

Uvítání našich nejmenších, nově příchozích  do MŠ, zábavné představení, občerstvení a další. Akce je pro rodiče i děti.

Zahradní slavnosti na závěr školního roku

Zábavné představení, rozloučení s předškoláky, táborák, grilování,  pohoštění a další zábava  Slavnosti jsou pro rodiče i děti  

Karnevaly a besídky

Vánoční besídky pro děti:
Návštěva Mikuláše a čerta, zpíváni koled, návštěva kamarádů v jiných třídách, společné rozbalování dárků, vánoční občerstvení

Vystoupení Tanečního kroužku:
malí tanečníci předvádějí vše, co se v průběhu roku, resp. půlroku, naučili, secvičili pod zkušeným dohledem pí.lektorky

Jarní představení pro rodiče ke Svátku matek:
program složený z krátkých secvičených pásem jednotlivých tříd