ovečka ovečka

Informace pro rodiče nově přijatých dětíZákonní zástupci nově přijatých dětí jsou povinni při nástupu dítěte do mateřské školy předat paní učitelkám řádně vyplněný evidenční list / podpisy obou rodičů, razítko od dětského lékaře/.
                                                         Děkujeme a těšíme se na vás!

Evidenční list.doc