ovečka ovečka

Říjen - akce      5.10.     Mendelánkování - soutěžní dopoledne pro předškoláky          

      15.10.   Divadlo Dokola - divadelní edstavení