ovečka ovečka
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2022

Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2022



 

Směrnice o výši úplaty za předškolní vzdělávání

 

 

Ředitelka školy stanovuje dle školského zákona č. 561/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 výši úplaty za předškolní vzdělávání s účinností od 1.9.2022 takto:

 

 

Úplata za kalendářní měsíc činí 991,- Kč a je splatná do 15. dne v měsíci.

 

Od této úplaty jsou dle výše uvedeného zákona osvobozeny děti předškolního                

           věku – povinná předškolní docházka

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je jednotná pro všechny zapsané děti,

není závislá na délce rozsahu docházky v kalendářním měsíci.

 

Osvobození od úplaty může žádat zákonný zástupce, který pobírá opakující se

dávku pomoc v hmotné nouzi dle §4 odst. 2 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci 

v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  

 

 

 

 

Tato úplata je stanovena do dobu od 1.9.2022 do  31.8.2023

 

V případě přerušení provozu mateřské školy se výše částky poměrně sníží.

 

 

 

 

V Praze dne 15.6.2022                                                                      Irena Pechočová

                                                                                                             ředitelka MŠ