ovečka ovečka
Drobečková navigace

Úvod > Kriteria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Kriteria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy, Praha 4, V Benátkách 1751 stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu MŠ.

Řádně vyplněná žádost podaná ve stanoveném  termínu zápisu
Děti v posledním roce, který je povinný, před zahájením povinné školní docházky a děti s povoleným
odkladem školní docházky
Děti s trvalým pobytem na území Městské části Prahy 11 seřazené dle věku- děti jsou přijímány v pořadí od nejstarších po nejmladší
V MŠ se již vzdělává sourozenec s trvalým pobytem na území Městské části  Prahy 11
Individuální situace dítěte- rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, které je doloženo potvrzením z OSPOD - za podmínky trvalého pobytu na území Městské části Prahy 11

Výsledek přijímacího řízení je vyvěšen na informační tabuli před ředitelnou MŠ v budově MŠ V Benátkách 1751 a na webových stránkách školy – rodiče obdrží písemné informace o dalším postupu a datech, kdy budou vyvěšeny výsledky přijímacího řízení při odevzdání řádně vyplněných žádostí do MŠ.
Písemné Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se vydává na žádost zákonného zástupce.
Písemné Rozhodnutí o nepřijetí se vydává zákonným zástupcům vždy v písemné podobě.


V Praze dne 14. 1. 2016 Irena Pechočová
ředitelka školy