ovečka ovečka
Drobečková navigace

Úvod > Přijaté děti

Přijaté děti

                                                                                                                V Praze dne 2.5.2016                                                        

                                                                

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání těmto žadatelům.

 

 

 

Seznam dětí přijatých do MŠ V Benátkách pro rok 2016/17:

 

Z  1       Z  11         Z 27         Z 40         Z 49      Z 62     Z 79

Z  2       Z  12         Z 30         Z 41         Z 53      Z 65     Z 80

Z  3       Z  14         Z 31         Z 42         Z 55      Z 70     Z 81

Z  5       Z  15         Z 32         Z 43         Z 56      Z 72     Z 82

Z  6       Z  19         Z 37         Z 44         Z 57      Z 73     Z 83

Z  7       Z  21         Z 38         Z 45         Z 59      Z 74     Z 10

Z  9       Z  25         Z 39         Z 47         Z 61      Z 75

 

Schůzka rodičů nově přijatých dětí proběhne v Travičkové třídě         dne 5.5.2016 od 16,00 hod., kde budou předána písemná    

Rozhodnutí o přijetí.

 

V Praze dne 3.5.2016                                            Irena Pechočová.                                                                                          ředitelka školy 

Zveřejněno dne: 3.5.2016