ovečka ovečka
Drobečková navigace

Úvod > O školce > Kontakty a platby

Kontakty a platby

Adresa

Mateřská škola
V Benátkách 1751/4
149 00 Praha 4 - Chodov

e-mail: info@ms-benatky.cz

datová schránka: cwavpb9

www.ms-benatky.cz

Zřizovatel: 

Městská část Praha 11, Ocelíkova 672/11, Praha 4  Háje

Hlavní budova:

Telefon: +420 267 914 819 

SMS-omluvy: +420 606 251 738 (do 8:00 hod.) 

 

Detašované pracoviště:

Telefon: +420 222 363 081   

SMS- omluvy: ++420 601 250 501 ( 8:00 hod) 

Ředitelka školy: Irena Pechočová -  tel: +420 602 604 420, email: reditelka@ms-benatky.cz

Zástupce ředitele : Lucie Brabcová - email: zastupce@ms-benatky.cz

Hospodářka školy: Ing. Miroslava Gošová -  email: hospodarka@ms-benatky.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů :

Jméno: Mgr. Radomír Pivoda

tel: 777 272 261

email: radomir.pivoda@akpivoda

 

Číslo účtu: 779 05 369 / 0800 - česká spořitelna (stravné a školné)
Při zadávání příkazů k úhradě, prosím, uvádějte platby jednotlivě.

Variabilní symbol - Vám bude přidělen
Konstantní symbol - 0308

Školné pro školní rok 2024/2025

  1500,-Kč / měsíc

Od této úplaty jsou dle příslušného zákona osvobozeny děti předškolního věku a děti, které mají odklad školní docházky. 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je jednotná pro všechny zapsané děti, není závislá na délce rozsahu docházky v kalendářním měsíci.

Osvobození od úplaty může žádat zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku  pomoci v hmotné nouzi dle §4 odst. 2 zákona č.111/ 2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Stravné od 1.9.2024

celodenní stravování: 52,- Kč / den
  (zálohově, bezhotovostně)
celodenní stravování dětí s OŠD: 56,-Kč / den
  (zálohově, bezhotovostně) 

Při nahlášeném odchodu domu po obědě se odečítá 11,-Kč. (odpolední svačinka)

Stravné se hradí zálohově, na začátku školního roku všichni strávníci zaplatí zálohu ve výši 22 pracovních dnů - 1144,-Kč (1232,- Kč/ OŠD)

Vyúčtování se provádí dvakrát ročně, za každé pololetí.

Nezapomínejte, prosím , na konci každého školního roku, zrušit trvalé příkazy u Vaší banky. Prázdninový provoz ( červenec a srpen ) se platí zvlášť v hotovosti!

Výběr v hotovosti školného a stravného probíhá většinou každou 2. středu v měsíci v kanceláři pí. hospodářky Ing. Gošové mezi 12,30 - 17,00 hod.

Sledujte, prosím, aktuální informace na nástěnkách ve Vašich třídách, pro případ změny.