ovečka ovečka
Drobečková navigace

Úvod > Kroužky a aktivity

Kroužky a aktivity v MŠ

TANEČNÍ KROUŽEK - vhodné pro děti od 3let, zajišťuje Taneční studio "Balanc" paní Schafferové.

Středa 15,00 – 15,45 hod.  Cena - 750,-Kč/pololetí 

ANGLIČTINA – úterý a čtvrtek, vhodné pro děti od 4let

Úterý a čtvrtek 

1. skupina - (detaš. pracoviště) - 14,10 - 14,40 hod., 2. skupina (detaš.pracoviště) - 14,40 - 15,10 hod., 2. skupina (hlavní budova) - 15,15 - 15,45 hod .

vede Jazyková škola "JSFAN".

 

KERAMIKA - pondělí a středa, vhodné pro děti od 5 let, max.počet na skupinu 10 dětí

pondělí – 12,30 - 13,30 hod. 

středa - 12,30 - 13,30 hod. 
Vede p.učitelka Lucka, Petra, Alice a p. ředitelka. Sponzorský dar je 950,- Kč na keramický materiál za jedno pololetí. 

 

FLÉTNIČKA- vhodné pro děti od 5let

pondělí 13,00 - 13,30hod. nebo středa 13,00 - 13,45hod.

Každé dítě si přinese vlastní zobcovou flétnu.Vede p.uč. Lenka

 

VÝTVARNÝ KROUŽEK –  pro  předškoláky

Čtvrtek - od 13,00 do 13,30 hod. Vede pí. uč.Alena

 

SPORTOVNÍ KROUŽEK - pro děti 4- 5 leté

Úterý - 15,45 - 16,30 hod. Vede p.uč.Zuzana

 

ŠIKOVNÉ RUČIČKY - pro děti 3 - 4 leté

Úterý a středa  12,30 - 13,00 hod.Vede p.uč. Pavla

 

JÓGA -pro předškoláky 

Středa - 15,45 - 16,30 hod. Vede p.uč. Barbora

 

MÍČOVÉ HRY - pro předškoláky 

Projekt “ SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽ “ - trenér Vláďa Solař   www.sportujicimladez.cz

 

 

PŘEDPLAVECKÝ KURZ

Předplavecký kurz bude probíhat od 2.pololetí , pokud to dovolí epidemiologická situace.  
  –
středa dopoledne (Kytičková třída a předškoláci z Lesíčkové třídy)

LOGOPEDIE -běží dle stanoveného plánu

Rodičovská odpoledne pro děti a rodiče

Výtvarně zaměřená odpoledne, kde mohou rodiče s dětmi společně tvořit.

Sobotní rodičovká školka

Sobotní dopoledne vyhrazená pro společné tvoření dětí a rodičů.

Divadlo

1x měsíčně probíhá buď přímo ve školce, nebo děti navštěvují různá kulturní zařízení.

Výlety

celodenní - se konají většinou na závěr školního roku
polodenní - návštěvy zajímavých akcí...vždy dle aktuálních nabídek

Setkání po prázdninách v Benátkách

Uvítání našich nejmenších, nově příchozích  do MŠ, zábavné představení, občerstvení a další. Akce je pro rodiče i děti.

Zahradní slavnosti na závěr školního roku

Zábavné představení, rozloučení s předškoláky, táborák, grilování,  pohoštění a další zábava  Slavnosti jsou pro rodiče i děti  

Karnevaly a besídky

Vánoční besídky pro děti:
Návštěva Mikuláše a čerta, zpíváni koled, návštěva kamarádů v jiných třídách, společné rozbalování dárků, vánoční občerstvení

Vystoupení Tanečního kroužku:
malí tanečníci předvádějí vše, co se v průběhu roku, resp. půlroku, naučili, secvičili pod zkušeným dohledem pí.lektorky

Jarní představení pro rodiče ke Svátku matek:
program složený z krátkých secvičených pásem jednotlivých tříd