ovečka ovečka

Projekty EU

MŠ V Benátkách je zapojena do těchto projektů EU.

Výzva 28 publicita.pdf

 Slovensko prezentace_listopad_Benátky.pdf

Prezentace ze stáže_Košice_21-25.10_Benátky.pdf

Šablony I. publicita.docx

Šablony II. publicita.pd

V roce 2018 probíhal projekt “Výuka českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem “ .

V roce 2019 probíhá projekt “Výuka českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem “.