ovečka ovečka

Projekty EU

MŠ V Benátkách je zapojena do těchto projektů EU.

Zahraniční stáž studentů v rámci projektu Erasmus +

Výzva 28 publicita.pdf

 Prezentace ze stáže_Košice_21-25.10.pdf

Prezentace ze stáže_Košice_11.-15.11..pdf

Šablony I. publicita.docx

Šablony II. publicita.pd

V roce 2018 probíhal projekt “Výuka českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem “ .

V roce 2019 probíhá projekt “Výuka českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem “.