ovečka ovečka

Projekty EU

MŠ V Benátkách je zapojena do těchto projektů EU.

Výzva 28 publicita.pdf

Prezentace ze stáže_Košice_21-25.10.2018.pptm

Prezentace ze stáže_Košice_11.-15.11.2018.pptm

Šablony I. publicita.docx

Šablony II. publicita.pdf

V roce 2018 probíhal projekt “Výuka českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem “ .

V roce 2019 probíhá projekt “Výuka českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem “.