ovečka ovečka
Drobečková navigace

Úvod > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola, Praha 4, V Benátkách 1751

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Městská část Praha 11,

Ocelíkova 672/11,

Praha 4  Háje

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ nemá zvláštní organizační složky

Organizační struktura
Kontakty 

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola
  V Benátkách 1751/4
  149 00 Praha 4 - Chodov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola
  V Benátkách 1751/4
  149 00 Praha 4 - Chodov

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod.

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 267 914 819 - hlavní budova
  mobilní telefon: +420 606 251 738 - SMS omluvy (do 8:00 hod.)

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.ms-benatky.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola
  V Benátkách 1751/4
  149 00 Praha 4 - Chodov

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna
  Další elektronické adresy:
  reditelka@ms-benatky.cz
  zastupce@ms-benatky.cz
  hospodarka@ms-benatky.cz

 • 4.8 Datová schránka

  cwavpb9

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 77905369/0800

6. IČO

47611596

7. DIČ

CZ47611596 - Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: info@ms-benatky.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): cwavpb9

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola, V Benátkách 1751/4, 149 00 Praha 4 - Chodov

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřskou školou, Praha 4, V Benátkách 1751 poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.