ovečka ovečka
Drobečková navigace

Úvod > O školce > Vzdělávací činnost

Vzdělávací činnost

Vzdělávací činnost je uskutečňována podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

Paní učitelky hledají nejvhodnější metody a formy práce, které děti připravují na život v 21. století. Při své práci s dětmi si uvědomují, že předškolní věk je rozhodující pro získávání správných návyků chování a pro rozvoj duševní a tělesné rovnováhy.Při činnosti s dětmi kladou důraz na individuální přístup, např. v případech cizojazyčných skupin dětí.

Laskavým přístupem a velmi dobrou spoluprací s rodiči a ostatními pracovníky školy se vytváří pohodová a příjemná rodinná atmosféra.

Od 2. pololetí každého školního roku probíhá s dětmi "předškoláčky" individuální příprava na školu, místo odpoledního odpočinku. Na tuto činnost navazuje již tradiční spolupráce se ZŠ  Donovalská , ZŠ Mendelova a ZŠ Květnového vítězství 1554. Jsou připravována tematicky zaměřená dopoledne např. Sportovní, Tvůrčí dílny, dále Vánoční besídka a koncert...

 • 1x - 2x měsíčně - divadelní představení, kdy herci docházejí do MŠ 
 • Školy v přírodě - jak na území ČR, tak v zahraničí (vždy dle zájmu rodičů, hradí rodiče)
 • Lampiónový průvod
 • Mikulášská besídka
 • Rozsvícení vánočního stromečku na školní zahradě s koledama a Jarmarkem
 • Vánoční besídka pro děti 
 • Karnevaly
 • Celodenní výlet
 • Setkání v Benátkách po prázdninách s uvítáním nově příchozích dětí
 • Zahradní slavnost na závěr šk.roku s rozloučením s předškoláky
 • Rodičovská odpoledne
 • Tvořivé odpoledne s rodiči
 • Ekologické programy pro předškoláky
 • Zvýšená logopedická péče (logopedický asistent)
 • Keramická dílna
 • Výtvarná dílna
 • Hra na flétnu
 • Oslava dne dětí
 • Svátek matek
 • Vystoupení tanečního kroužku
 • Den otevřených dveří
 • Návštěvy v 1. třídách ZŠ
 • Bibliobus - pojízdná knihovna

Zajištění těchto akcí (pokud není uvedeno jinak) je hrazeno z fondu SRPŠ, do nějž přispívají rodiče. Tento fond je spravován zvoleným pokladníkem SRPŠ pí. Brabcovou. Výše příspěvku je vždy schvalována plenární schůzí na začátku příslušného školního roku.