ovečka ovečka
Drobečková navigace

Úvod > O školce > Provoz

Provoz MŠ

 • Pondělí až Pátek - 6:30 až 17:00
 •    Organizace dne v MŠ  (uspořádání dne )
 • 06:30 - 08:30 ...... Scházení dětí,zájmová a individuální činnost dětí, hry
 • 08:30 - 09:20 ...... Tělovýchovná chvilka , hygiena, svačina
 • 09:20 - 10:00 ...... Vzdělávací tématický blok skupinové nebo individuální práce s dětmi, příprava na pobyt venku
 • 10:00 - 12:00 ...... Pobyt venku
 • 12:00 - 12:30 ...... Hygiena, oběd, příprava na odpočinek
 • 12:30 - 14:30 ......Poslech pohádky, odpočinek, náhradní odpočinkové činnosti, předškoláci ve 2.pololetí - příprava na školu
 • 14:30 - 15:00 ...... Tělovýchovná chvilka, hygiena,svačina
 • 15:00 - 17:00 ...... Odpolední zájmové činnosti a hry, nadstandardní aktuvity, individuální péče, při vhodném počasí pobyt na školní zahradě, rozcházení dětí domu

Omlouvání dětí

Omlouvat děti můžete přes aplikaci LYFLE nebo telefonicky každý den do 08:00 hod.

Hlavní budova: 267 914 819 nebo sms: 606 251 738

Detašované pracoviště: 222 363 081 nebo sms: 601 250 501

Žádáme rodiče, u jejichž dětí se projeví příznaky infekčního onemocnění, ale i např. výskyt vší, aby tuto skutečnost neprodleně nahlásili svým pí. učitelkám v rámci preventivních hygienických opatření v kolektivu celé školky.

Upozornění
Rodiče jsou obeznámeni s tím, že pokud své dítě neomluví do 8,00 hod., bude mu účtováno stravné za konkrétní den.

První den nepřítomnosti dítěte je možné si jídlo vyzvednout osobně ve školní kuchyni v době od 11,15 - 11,30 hod. do vlastního jídlonosiče. Odběr oběda je nutné nahlásit do 8,00 hod.na své kmenové třídě.

Konzultační hodiny

Osobní schůzku si můžete domluvit s pí. ředitelkou Irenou Pechočovou kdykoliv na telefonním čisle +420 602 604 420

Neformální otevřená setkání s ředitelkou školy každou 1.středu v měsíci mezi 16 - 17 hod .

Vaše dotazy a připomínky je možné napsat na e-mailovou adresu MŠ. - info@ms-benatky.cz

Zaměstnanci školy

Výchovně vzdělávací proces zajišťují zaměstnanci s pedagogickým vzděláním.

Ředitel školy - Irena Pechočová

Zástupce ředitele - Lucie Brabcová 

Obláčková třída - paní učitelky PhDr. Šubertová Daniela, Morávková Justýna, asistent pedagoga Ciprová Hana

Travičková třída - paní učitelky Brabcová Lucie, Kučerová Markéta, p.řed. Pechočová Irena , asistent pedagoga Hofírková Jana

Sluníčková třída  - paní učitelky Bc.Peřinová Petra , Žibritovská Zuzana

Duhová třída - paní učitelky Hurychová Lenka Dis., Petrová Renata, asistent pedagoga Vlasáková Kristýna

Lesíčková třída - paní učitelky Mgr. Barbora Vršecká, Musilová Pavla 

Kytičková třída -paní učitelky Křelinová Hana , Maršíková Alena, asistent pedagoga a školní asistent Špilerová Markéta

 

Na provozu školy se dále podílejí provozní zaměstnanci:

Hospodářka školy - Ing.Gošová Miroslava

Vedoucí školní kuchyně - Bálint Petr

Paní kuchařky - Bálintová Lenka a Šťastná Vladimíra

Pan školník - Bálint Petr

Paní uklízečky

 • Bitnarová Lenka, Yavorska Oksana
 • Hamplová Božena